Leczenie respiratorem w domu

W ramach kontraktu z NFZ realizujemy świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów i dzieci wentylowanych mechanicznie

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Świadczymy komercyjne usługi wypożyczania sprzętu medycznego: koncentratorów tlenu oraz asystorów kaszlu (koflatorów)

Film opowiada historie pacjentów oddychających dzięki wentylacji domowej - świadczeniu utrzymującemu oddech.