Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Novento Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Bastionowa 33
61-663 Poznań
Regon 302446245
NIP 779-241-39-38

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

biuro@novento.pl

Zamawianie sprzętu oraz materiałów medycznych

tel. 531 419 147

tel. 731 932 633

zamowienia@novento.pl

 • śląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • podlaskie
 • zachodniopomorskie
 • wielkopolskie
 • lubelskie
 • mazowieckie
 • warmińsko-mazurskie

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

tel. 531 419 147

tel. 731 932 633

zamowienia@novento.pl 

Zgłaszanie pacjentów do leczenia respiratorem w domu

Koordynator ds. wentylacji domowej
tel. 536 354 020
a.spychala@novento.pl

 • lubelskie
 • warmińsko-mazurskie
 • kujawsko-pomorskie
 • zachodniopomorskie
 • podlaskie
 • mazowieckie
 • śląskie
 • wielkopolskie

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z podjętą współpracą, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016

informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Novento sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bastionowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000877621.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia współpracy i zlecania przez Novento świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej współpracy, a następnie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą przede wszystkim pacjenci i ich opiekunowie oraz inne podmioty prowadzące działalność leczniczą współpracujące z Novento.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 6. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia współpracy z Novento.