Praca

wypożyczalnia przenośnych koncentratorów tlenu

Oferta dla lekarzy

Poszukujemy osoby chętne do współpracy na terenie całego kraju w zakresie:

Świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: biuro@novento.pl

Wymagania kwalifikacyjne dla personelu:

  • Specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  • Specjalista w dziedzinie chorób płuc
  • Specjalista w dziedzinie neurologii
  • Specjalista w dziedzinie pediatrii

Prosimy o umieszczenie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Formularz osobowy do pobrania - lekarz

F_23 Formularz osobowy_nowy

koncentrator tlenu wypożyczalnia katowice

Oferta dla pielęgniarek i pielęgniarzy

Poszukujemy osoby chętne do współpracy na terenie całego kraju w zakresie:

1. Świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

2. Pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: biuro@novento.pl

Wymagania kwalifikacyjne dla personelu zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie:

  • Ukończona specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
  • Ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anastezjologicznego
  • Dodatkowo wymagane roczne doświadczenie zawodowe.

Prosimy o umieszczenie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Formularz osobowy do pobrania - pielęgniarka/pielęgniarz

F_23 Formularz osobowy_nowy

przenośny koncentrator tlenu wynajem

Oferta dla fizjoterapeutów

Poszukujemy osoby chętne do współpracy na terenie całego kraju w zakresie:

1. Świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

2. Fizjoterapii domowej

Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: biuro@novento.pl

Wymagania kwalifikacyjne dla personelu:

  • Osoba posiadająca tytuł magistra lub licencjata lub technika rehabilitacji/fizjoterapii.

Prosimy o umieszczenie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Formularz danych osobowych - fizjoterapeuta

F_23 Formularz osobowy_nowy