Ogłoszenie 30.09.2020

Komplementariusz NOVENTO Marcin Warzecha spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000790523) (dalej „Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Bastionowej 33, 61-663 Poznań w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 17.00.

NOVENTO Marcin Warzecha spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-663) przy ulicy Bastionowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790523, REGON: 383634469, NIP: 9721301558, kapitał zakładowy 50.000 złotych.